top of page

MIDTi er ment som en hjelp til foreldre for å lære barna om troen. På MIDTi 2 ønsker vi å sette fokus på hva det betyr å være størst i Guds rike. Fortellingen om sauen som gikk seg bort er sentral og vi ønsker å utfordre og inspirere til å være en del av et kristent fellesskap i familien og menigheten. MIDTi2 er også en mulighet til å bli kjent med ulike aktiviteter for barnefamilier i kirka.

 

MIDTi 2

På samlingen skal vi lete etter sauen "Krølle*, synge, krabbe og le og vi voksne skal også få lov til å være litt "barn" igjen. Det blir aktiviteter på ulike stasjoner og kveldsmat.

 

"Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket."
Matteus 18,4

Neste samling: 

Gand kirke - Blir ikke arrangert høsten 2021. 

MIDTi er ment som en hjelp til foreldre for å lære barna om troen. På MIDTi 2 ønsker vi å sette fokus på hva det betyr å være størst i Guds rike. Fortellingen om sauen som gikk seg bort er sentral og vi ønsker å utfordre og inspirere til å være en del av et kristent fellesskap i familien og menigheten. MIDTi2 er også en mulighet til å bli kjent med ulike aktiviteter for barnefamilier i kirka.

Påmelding:  Trykk her: 

bottom of page