MIDTi 5. klasse - KodeB

Etter skoletid om våren kan 10-åringene være sammen med oss for å utforske Bibelen og dra på tur til Zulu i Vagleskogen!

Meld deg på via lenke her, eller send mail til Ruth; rb693@kirken.no

Kode B gir mulighet til flere opplevelser i kirken og bedre kjennskap til Bibelens budskap! De skal få oppleve at den er en rik og spennende bok som har betydning for livet.

Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring over Bibelens mangfoldige innhold.

KodeB er for 4. klassinger (2010-kullet) i hele sognet


Deltakelse koster 200kr. Dette inkluderer måltider og transport alle tre dagene. Siste dag serverer vi middag til hele familien i Gand kirke kl. 15.30.

Første dag er vi i Gand kirke, andre dag i Zulu i Vagleskogen. Der skal vi
blant annet bygge løvhytter.

Neste samling: 

Etter skoletid om våren – dato ikke bestemt. For 2010-kullet i hele sognet.

"KodeB" er et trosopplæringstiltak for 10 åringer med fokus på Bibelen.  Vi skal lære litt om innholdet i Bibelen, sammenhengen mellom Det nye og Det gamle testamentet og den store fortellingen som vi finner i Bibelen. Barna vil også få utdelt en bibelbok.

Påmelding her

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook