© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 1

 

MIDTi1 arrangeres ikke.

Andre tilbud til 1-åringer:

KNØTTESANG fra 1-4 år.

Tirsdager Kl. 17-18 i kirkestua, Gand kirke.

Vi har uformelle samlinger med sang og lek. Facebook: Knøttesang i Gand kirke

Leder: Gerd Synnøve Hollund