top of page
barnløftede hender.jpg

Knøttesang er en sangstund for små barn fra ca. 1 - 4 år med foresatte.

Dessverre er ikke Knøttesang oppe og går akkurat nå, i påvente av nye ledere. Knøttesang drives av frivillige, enten foreldre med egne barn eller andre som liker å ha sanggrupper for de minste.

Vi har hatt uformelle samlinger hvor vi synger og leker sammen.

Vi møttes tirsdager kl. 17.00 - 18.00 i Kirkestua, samtidig som GGmini.

Facebook: Knøttesang i Gand kirke

Kontaktperson:

Ola Riveland Vik

E-post ov642@kirken.no

bottom of page