top of page

GGjr - barnekor for barn fra 3. - 6. klasse

Vi synger og leser andakt hver øvelse, og har "blåtur" med overraskelse 2-3 ganger pr semester.

 

Noen ganger synger vi på søndagsgudstjenesten eller andre steder i nærmiljøet, og andre ganger har vi konsert.

 

Vi møtes: Hver tirsdag fra kl. 18.00 til 19.00 i kirkerommet.

Medlemskontingent: kr 150 pr. år/kr  75 pr. semester

 

Kontaktperson:

Ola Riveland Vik

E-post ov642@kirken.no

Semesterplan for høsten 2022.

Oppstart tirsdag 30. august. 

 

bottom of page