top of page

FAB er åpen for alle som går i 5.-8.klasse

Vi møtes i undervisningsrommet annenhver søndag i partallsuker.

(Den søndagen det ikke er Junior-Nikko)

F A B = Fellesskap, Aktivitet, Bibel.

Vi snakker, spiser, har quiz og andre aktiviteter.

Medlemskontingent: kr 75 pr. år.

Kontaktpersoner:

Siri Ueland Chancy

Tlf: 51 60 38 38 / 988 93 047

spullJRNIKKO.jpg
bottom of page