top of page
Barn og Ungdom

 

Gand menighet er en stor menighet, og antallet innbyggere vokser stadig.  
Vi ønsker å være tilstede også for barn og ungdom.
Vi har en lang rekke aktiviteter som det er mulig å delta i, blant annet søndagsskole, kor, speider, NiKKO og KRIK, med mer. 

De ulike trosopplæringstiltakene hører også hjemme i vårt fokus på barn og unge.
Trosopplæringstiltak er blant annet 4-årsbok, babysang, konfirmasjon mm. 
Her ønskes det at barn og foreldre sammen kan oppleve og utforske litt av hva tro er. 

bottom of page