Barn og familie

 

Gand menighet er en stor menighet, og antallet innbyggere vokser stadig.  Vi ønsker å være tilstede også for barn og familier. Vi har en lang rekke aktiviteter som det er mulig å delta i, blant annet søndagsskole, kor, speider og KRIK.

De ulike trosopplæringstiltakene hører også hjemme i vårt fokus på barn og familier. Trosopplæringstiltak er blant annet 4-årsbok, babysang, barnesang, konfirmasjon osv. Her ønskes det at barn og foreldre sammen kan oppleve og utforske litt av hva tro er.