top of page

Barn og familie - Julebygda og Ganddalen
 
Det er mange barn og familier i Gand sokn. Vi ønsker at kirken kan være et
relevant og åpent sted for alle. Vi tilbyr familiegudstjenester,
trosopplæringstiltak og ulike kor, både i Gand, Julebygda og Ganddalen.


Trosopplæring "MIDTi"
Trosopplæringstiltakene i Gand heter MIDTi. Målet er at barn skal få utforske litt hva tro er.
Trosopplæringstiltak er blant annet 4-årsbok, babysang, Lys Våken og konfirmasjon.


Babysang er for barn 3-12 mnd.
Trykk her for å lese mer om datoer og kontaktpersoner.


Pølsesang er et kjekt tiltak for barnefamilier. Vi serverer en enkel pølsemiddag før vi synger,
danser og leker sammen. Opplegget passer best for barn mellom 1 og 4 år, men større barn
kan gjerne være med. Vi samles kl.16.30 i Ganddalen Menighetssenter. Se facebooksiden "Ganddalen menighet" for mer info. 

Småbarnssang er for barn 1-3 år. Vi samles i Kapellstova i Julebygda kapell torsdager i oddetallsuker fra  kl. 17.15 til 18.00.

Stjernekoret er for jenter og gutter 4 år og oppover. Vi øver i Kapellstova i Julebygda kapell torsdager i partallsuker fra 17.30 til 18.15.

Søndagsskole er de fleste søndager under gudstjenestene, både i Ganddalen og i Julebygda.
Se kalenderen for informasjon, eller ta kontakt med oss


Aktiviteter for ungdom i soknet leser du mer om her: Ung i Gand.

Konfirmantundervisningen kan du lese mer om her.
Vi har ulike opplegg for Gand, Julebygda og Ganddalen. Du velger selv hvilket opplegg du ønsker å følge.


Ønsker du å engasjere deg frivillig i menigheten eller i satsingen på barn og familier?

Ta kontakt med en av oss!

Ønsker du å engasjere deg frivillig i satsingen på barn og familier i menigheten? Ta kontakt!

bottom of page