© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

SMAK er navnet på åpne temakvelder som arrangeres i Gand kirke.

Navnet reflekterer at livet og hverdagen rommer både det gode, det søte, det sure, det salte og det bitre – og at vi bør oppfordre hverandre til å “smake” på nye tanker, levd liv, osv.

 

På disse kveldene vil vi invitere mennesker som kan dele sine egne livserfaringer eller dele tanker om tro, verdier, aktuelle temaer osv. Formen vil variere noe, men som regel vil det også være musikalske innslag disse kveldene.

 

Gjennom SMAK arrangementene ønsker menigheten å stimulere til refleksjon og samtale om sentrale tema og å formidle en smak av himmel. Vi håper at terskelen til kirka kan være så lav at alle interesserte tar turen for å stimulere og utfordre “smaksløkene” sine.


Kontakt: Lars Martin Østerholt

                Mobil: 97181118

Kommende arrangement:

Torsdag 23. januar

 

Forfatter Tania Michelet – «Veien til tro»

 

Tania er datter til Jon Michelet og vokste således opp i et AKP (m-l) inspirert miljø.

Tidligere i år omtalte hun seg selv som «skapkristen i 49 år» ifm at hun valgte å la seg døpe i Moss kirke – og i høst ble hun  valgt inn i Menighetsrådet der. 

 

Hun vil dele sin spennende  troshistorie med oss.

 

Jon Dagsland m/musikere vil stå for det musikalske denne kvelden.

 

Hold av datoen – mer info kommer.

Tidligere arrangement: