© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

Bortfall av inntekter

April 26, 2020

I løpet av "korona-perioden" 12.mars - slutten av april kom det inn kun 3500 kr i gave til Gand menighet, og 400 kr til Ganddalen menighet. 

I samme periode i fjor kom det inn 31.500 kr til Gand og 46.000 kr til andre organisasjoner. Til Ganddalen kom det inn 16.660kr, og i Julebygda kom det inn 6.260kr.

 

Dette er tall fra kollekt under gudstjenester.

 

Utgifter:
Gand menighetsråd har lønnsforpliktelser på omlag 120.000kr pr mnd. Kollekt gitt i gudstjenester bidrar til å dekke 20 % av lønnsutgiftene. 

Til tross for at vanlig drift nå er veldig redusert, er vi fortsatt på jobb for å lage gode opplevelser for små og store i denne spesielle tiden.


Så lenge vi ikke har gudstjenester, er det kanskje mange som synes det er unaturlig å gi kollekt, men vi håper at dere fortsatt ser arbeidet vi gjør, og at dere fortsetter å støtte menighetsarbeidet. 

 

Les gjerne artikkelen i menighetsbladet, for en liten påminnelse om hva menighetsansatte jobber med.. 

 

Inntekter:
Det er mange som er med på spleiselaget for å holde aktiviteten høy og god i kirken! 

 

I tillegg til kollekt på gudstjenester, får menigheten også inn Fast Givertjeneste der privatpersoner gir et bidrag hver måned.

 

Både givertjeneste og kollekt er med på å dekke utgiftene som menigheten har.
 

 

 


Oppfordringen:

Vil du gi et bidrag så kan det lettest gjøres via Vipps, bank eller ved å bli fast giver.

Vipps: 118871

Bank: 3250 07 05093

Bli fast giver: Trykk her.

 

Fast givertjeneste gir forutsigbarhet og stabilitet for menigheten, og tilbudet i kirken hadde ikke vært det samme uten! Tusen takk til dere som støtter arbeidet, slik at vi kan være tilstede som normalt også etter denne korona-pandemien er over. 

 

 

Please reload

Aktuelle nyheter

Invitasjon til info-møte

May 29, 2020

1/10
Please reload

Nyheter

May 13, 2020

April 26, 2020

April 23, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload