© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

GUDSTJENESTER i Gand sokn

September 19, 2019

Gand kirke

Kirkeskyss 20kr t/r. Søndager unntatt skolens ferier. NB! Ring 51603849 eller 48997125 og bestill kirkeskyss  innen torsdagen kl. 13.

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til kirkekaffe hver søndag.

Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager, unntatt skolens ferier.

 

 

 

Søndag 08. desember – 2. søndag i adventstiden. Joh 14,1-4

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Astrid Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken, band og forsangere. KRIK deltar i gudstjenesten. Takkoffer til KRIK. Søndagsskole med adventsfrokost og juleverksted.

 

Søndag 15. desember – 3. søndag i adventstiden. Matt 11,2-11

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Astrid Harbo. Vi synger julen inn! Musikk ved Bengt Norbakken og alle kor. Takkoffer til egen menighet. Ikke Mini-krik. Ikke søndagsskole.

 

Søndag 22. desember – 4. søndag i adventstiden. Luk 1,46-55

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie. Musikk ved Bengt Norbakken. Takkoffer til egen menighet. Ikke Mini-krik. Ikke søndagsskole.

 

24. desember – Julaften. Luk 2,1-20

Kl. 13.30 Høytidsgudstjeneste. Astrid Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken, Sandved skolekorps og GG Mini. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

 

Kl. 14.45 Høytidsgudstjeneste. Astrid Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken, Ganddal skolekorps og GG Junior. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

 

Kl. 16.00 Høytidsgudstjeneste. Astrid Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken, Stangeland skolekorps og GG. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

 

25. desember – Juledag. Joh 1,1-14

Kl. 11.00 Festgudstjeneste. Astrid Harbo og Håvard Høie. Musikk ved Bengt Norbakken og Gand kirkekor med stort orkester. Takkoffer til menighetens musikkarbeid og Stefanusalliansen.

 

29. desember – Romjulssøndag. Matt 2,13-15

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken og Rolv Ordin Furenes. Takkoffer til egen menighet.    

  

 

Julebygda kapell              

Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. Velkommen til søndagsskole og kirkekaffe.

 

 

Søndag 15. desember – 3. søndag i adventstiden. Matt 11,2-11

Kl. 11.00 Adventsgudstjeneste med dåp og nattverd. Håvard Høie og Ingvar Lygren. Takkoffer til menighetens misjonsengasjement. Søndagsskole med adventsfrokost og juleverksted.

 

24. desember – Julaften. Luk 2,1-20

Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste. Håvard Høie og Ingvar Lygren. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

 

 

Ganddalen menighet

Lundehaugen U-skole oddetallsuker kl. 11.00.
Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe hver gudstjeneste.
Takkoffer til egen menighet, samt 10% til misjonsprosjekt på Madagaskar.

 

 

Søndag 08. desember – 2. søndag i adventstiden. Joh 14,1-4

Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy Rishton. Musikk: Lovsangsteam. Søndagsskole og Mini-krik.

 

24. desember – Julaften. Luk 2,1-20

Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste. Tracy Rishton. Musikk: Lovsangsteam.

Please reload

Aktuelle nyheter

Hva skjer ?

December 2, 2019

1/9
Please reload

Nyheter

December 2, 2019

November 22, 2019

October 14, 2019

September 19, 2019

September 12, 2019

September 3, 2019

February 19, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload