© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook
PETRUS - klubb for mennesker med forskjellige slags hjelpebehov

 

Vi har først en samling i kirken, deretter samles vi i menighetssalen og spiser suppe. Etterpå har vi forskjellig program, som allsang, bingo og lignende.

 

Vi møtes: Hver siste torsdag i måneden mellom kl. 18.30 og 20.00.

 

Kontaktperson:

Diakon Magne Bjåstad

E-post: mb433@kirken.no

Tlf: 51 60 38 43