© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi er ment som en hjelp til foreldre for å lære barna om troen. På MIDTi 2 ønsker vi å sette fokus på hva det betyr å være størst i Guds rike. Fortellingen om sauen som gikk seg bort er sentral og vi ønsker å utfordre og inspirere til å være en del av et kristent fellesskap i familien og menigheten. MIDTi2 er også en mulighet til å bli kjent med ulike aktiviteter for barnefamilier i kirka.

 

MIDTi 2

På samlingen skal vi myldre, leke, synge, spille, krabbe og le og vi voksne skal også få lov til å være litt "barn" igjen. Det blir aktiviteter på ulike stasjoner, fellessamling og litt å bite i.

 

"Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket."
Matteus 18,4

Vi spiser en enkel middag sammen. Deretter er det aktiviteter for hele familien. Samlingen avsluttes med en sangstund og en kort bibelhistorie.

 

Gand kirke - Fredag 27. september 2019.
For  2017-kullet i hele sognet.

Påmelding her