© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

MIDTi 0 - Babysang

 

MIDTi er ment som en hjelp til foreldre for å lære barna om troen.

Gjennom babysang ønsker vi å være med å formidle en sangskatt dere kan bruke i hverdagen ved å inspirere til bruk av rim og regler, sanger, salmer, bibeltekster og bønner.

De fleste barn har musikalsk kommunikasjon med mennesker rundt seg lenge før ordene kommer. Gjennom sanger, rim og regler lar vi barnet bruke sin musikalitet og får gode opplevelser sammen.

Noen av oss tenker at vi ikke kan synge, men stemmen din er den vakreste barnet ditt hører.

På samlingene møter dere andre foreldre med barn og kan danse og synge og lulle dere igjennom et tre kvarters program med rim og regler, sanger og bevegelser. Etterpå er det mulighet for en kopp kaffi, matpakke og drøs.

 

Kurset har 8 samlinger á 1,5 time og er tilpasset barn mellom 3 og 16 mnd.

Kurset koster kr. 300,-. Det blir delt ut en CD med mange av sangene vi bruker.

 

Det blir startet kurs i jan., april og sept. Det er som regel tilbud om grupper både i Gand kirke, i Julebygda kapell og på Ganddal. Barn/foreldre som ikke tilhører Gand sokn, står på venteliste til vi ser om kursene fylles opp av de som bor i soknet.

Vi er medlemmer av Foreningen Musikk fra livets begynnelse.

Neste kurs: 

Julebygda kapell: Fra 12.03.: Foreløpig utsatt. Høst: Mandager fra 07.09.

Kurs i Gand kirke: Onsdager fra 22.04. og fra 09.09.

Ganddalen (Lunde BOAS):  Onsdager fra 22.04. og torsdager fra 10.09.

 

Kontaktperson: Ruth Bråtveit rb693@kirken.no / 472 59 486

Påmelding her: