© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook
Tilstede - Gand menighetsblad

Her kan du laste ned og lese menighetsbladet "Tilstede":

Utgivelser i 2019:

4 - 2019 

3 - 2019 

2 - 2019

1 - 2019 

Utgivelser 2018:

4 - 2018

3 - 2018

2 - 2018

1 - 2018

Utgivelser 2017:

5 - 2017

4 - 2017

3 - 2017

2 - 2017

1 - 2017

Utgivelser 2016:

5 - 2016

4 - 2016

3 - 2016

2 - 2016

1 - 2016

 

NYHET:
I forbindelse med Gand kirke sitt 40-årsjubileum ble alle tidligere utgitte menighetsblader skannet og digitalisert.
Disse er publisert på menighetsblad.gand.no

Klikk her for å bla og søke i alle menighetsbladene på nett, fra første blad som kom ut i 1958 til i dag.

Menighetsbladet skal komme ut 4 ganger i 2019,
og deles ut til alle husstander i soknet.

Redaksjonskomiteen består av:

Elin Jara

Øystein Lemvik

Hanne Bolstad

Vi ønsker stadig å få med flere i redaksjonen,
og ønsker velkommen flere sponsorer og annonsører!

Kontaktperson:

Daglig leder Hanne Bolstad (redaktør)

E-post: hb324@kirken.no

Tlf: 51 60 38 44 / 928 49 086