© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook

Velkommen som konfirmant i Gand sokn!

HEL: Konfirmasjonsopplegg for tilrettelagt undervisning:
 
Kirken i Sandnes tilbyr et spennende alternativ for konfirmanter med særskilte behov, kalt HEL– konfirmantopplegg. 
Klikk her for å lese mer om HEL.

Litt info om HEL-arbeidet i Sandnes:
HEL- arbeidet i Sandnes er et fellestiltak for alle menighetene i Sandnes prosti. HEL er stasjonert i Bogafjell kirke og består av gudstjenester (tilrettelagte gudstjenester for hele familien) og av konfirmantopplegg (tilrettelagt konfirmantarbeid i smågrupper).

Litt info om HEL-gudstjenestene:
Alle som vil kan bli med og gå i prosesjon på HEL-gudstjenestene - møt opp 20 minutter før gudstjenesten starter hvis dere vil bli med på det! Underveis i gudstjenesten vil vi møte faste elementer blant annet gjennom prosesjon, sanger, lystenning og velsignelse ved alteret. Gudstjenesten er tilrettelagt for alle aldre og funksjonsnivå. Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe og fellesskap.
Kjekt hvis mange vil ta turen til Bogafjell og bli med!

Påmelding for konfirmantåret 2020/2021 kommer her.

Bli med i facebook-gruppen "Konfirmanter 2021 m/foresatte, i Gand og Julebygda" for siste nytt, informasjon om arrangement og andre nyttige påminnelser.

Hvis du ikke har mottatt invitasjon, kan du:

- se invitasjon her (KOMMER)

 

- Se årsplan for de ulike "valgfagene" her: (KOMMER)

Action leir, KRIK, Barneleder, HF, Unge møter eldre, Internasjonal.

- Ta kontakt med menigheten: 51 60 38 40 eller mh542@kirken.no

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Konfirmasjon i Gand:

Konfirmantåret består av ulike deler:

- Undervisning og Fasteaksjon

- Interessegrupper ("valgfag")

- Deltakelse på Nikko, Volum og gudstjenester

- Presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmasjon i Julebygda Kapell:
Julebygda har egen presentasjons- og konfirmasjonsgudstjeneste,

men følger ellers mye av det samme opplegg som Gand.

Konfirmasjon i Ganddalen:

Ganddalen samarbeider med Bymenigheten om opplegget - se http://www.bymenigheten-sandnes.no/ for informasjon om dette.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmasjonsdatoer 2020

26. april (Gand)

2. mai (Gand)

3. mai (Julebygda)

9. mai (Ganddalen / ByMenigheten)

Konfirmasjonsdatoer 2021

25. april (Gand)

1. mai (Gand)

2. mai (Julebygda)

8. mai (Ganddalen / ByMenigheten)

Konfirmasjonsdatoer 2022

24. april (Gand)

30. april (Gand)

1. mai (Julebygda)

VIKTIG: vi kan ikke garantere at du får den datoen du ønsker, og vi forbeholder oss retten til å endre datoer.