© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook
Julebygda kapell

Julebygda kapell ble innviet
1. søndag i advent i 1957.
På 90-tallet ble tilbygget som kalles
"kapellstova" bygget.
 

Kapellet fremstår i dag som et lite og koselig, men funksjonelt kirkebygg.

Det er gudstjenester annenhver uke (partallsuker), og mange bærer sine barn til dåpen eller gifter seg i dette flotte kapellet.


Utenom gudstjenester er det også dametreff, babysang, småbarnsang, barnekor og konserter i kapellet.

Bygda er stolte av og glade i kapellet, og stiller villig opp på dugnad og andre arrangementer.

Følg Julebygda kapell på facebook!

Misjonsprosjekt Julebygda:

Julebygda menighet samler inn penger for å støtte et barnehjem i byen Umred, India. Pengene går til utstyr, klær, skoleuniformer og andre nødvendige forbruksvarer.

Ganddalen menighet

Ganddalen menighet feirer gudstjenester
annenhver søndag (oddetallsuker)

på Lundehaugen ungdomsskole.

I tillegg arrangerer Ganddalen menighet
et populært konsept som heter "Pølsesang", og vi har babysang, bønnegruppe og søndagsskole.

Barn i alle aldre kan være med på ulike trosopplæringstiltak. Noen blir arrangert på Lundehaugen ungdomsskole, og noen i Gand kirke sammen med hele soknet.

Ganddalen menighet har ivrige medlemmer, som er med å gir penger til drift av menighetsarbeidet. Ett av de største målene for menigheten er å få bygget ny kirke på Ganddalen. Kirketomten står klar, men kommunen jobber fortsatt med å bestemme seg for hvordan tomten skal bli brukt på best mulig måte.

Følg Ganddalen menighet på facebook!

Misjonsprosjekt Ganddalen:

Ganddalen menighet samler inn penger for å støtte sykelandsbyen Filadelfia på Madagaskar. Trykk her for å lese mer om arbeidet!